Menu

Centos 7 Docker Compose Kurulumu ve Örnek Docker Compose Dosyası

Docker Compose Nedir?

Docker Compose, kompleks uygulamaların tanımlanmasını ve çalıştırılmasını sağlayan bir Docker aracıdır. Docker Compose ile birlikte birden fazla container tanımını tek bir dosyada yapabilir, tek bir komut ile uygulamanızın ihtiyaç duyduğu tüm gereksinimleri ayağa kaldırarak uygulamayı çalıştırabilirsiniz.

Docker Compose Kurulumu

Docker Compose'un geçerli sürümünü indirmek için:

 sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.29.2/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose

Dosya izin işlemini gerçekleştirin

 sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose

Buraya kadar hata almadıysanız Docker Compose kurulumu gerçekleşmiş demektir.

Docker Compose kurulumunu test etmek için:

docker-compose --version

komutunu kullanabilirsiniz.

docker-compose version 1.29.2, build 1110ad01

çıktısını elde ettiyseniz Docker Compose başarılı bir şekilde kurulmuştur. Tebrikler...

Docker Compose Dosyası Nasıl Yazılır?

İlk olarak .yml uzantılı docker-compose dosyamızı oluşturalım.

vi docker.compose.yml

Dosya oluşturma işleminden sonra aşağıdaki örneği inceleyelim.

version: "3"
services:
  nginx:
    image: nginx
    container_name: nginx-container
    ports:
      - "80:80"

Docker Compose .yml uzantılı dosyalar sistem tarafından satır satır okunan dosyalardır.

Örnek dosyayı açıklayacak olursak:

version: docker compose dosya version bilgisini içerir.

service: altındaki nginx alt nodeları içinde kullanılacak containerlar için gerekli tanımlamalar yapılır.

image: ile hangi image sürümünü kullanmamız gerektiğini tanımlıyoruz. Burada bir sürüm belirtilmediği için en son sürümü getirir.

container_name: oluşturulacak olan containera isim verir.Eğer belirtmezseniz Docker Engine random bir container ismi atayacaktır.

ports: nodu üzerinden 80portunu dinleyerek içeride 80 portuna yönlendirme yaparak yayında olacağını belirtir.

docker compose dosyası oluşturulup içeriği yazıldıktan sonra kaydedip çıktık.

docker-compose up

veya

docker-compose up -d

komutları ile docker-compose ayağa kaldırılır.Bu iki komut arasındaki fark ise -d girdisi ile detach mode ile çalıştır manasına gelmektedir.Peki detach mode nedir? Detach Mode: containerın arka planda çalıştırılması istendiğini bildirir. Eğer detach mode ile çalıştırmazsanız container ayağa kalkar ve ekrana container log bilgileri gelir.

Dockercomposeup

Resimdede görüldüğü üzere docker-compose dosyamız ayağa kalmıştır.

docker ps

komutu ile container bilgisi listelenir.

Dockerps

Container oluşturulmuştur. Adres çubuğuna http://ipadresi:80 giderek containerın çalışıp çalışmadığını kontrol edelim.

Dockercomposeweb

Tebrikler! artık Docker Compose nedir? ve nasıl kullanılır biliyorsunuz.