Menu

Docker Swarm Nedir? Centos 7 Docker Swarm Oluşturma

Docker Swarm Nedir?

Docker Swarm, fiziksel veya sanal sunucuların bir küme(cluster) halinde Docker uygulamalarını yönetildiği orkestrasyon aracıdır. Docker Swarm ile yoğun sunucu yüklerini istediğiniz şekilde dağıtan, bir sorun olması halinde sistemin sürekli çalışır halde kalmasını sağlayan bir alt yapı oluşturmamızı sağlar.

Docker Swarm ile;

  1. Container Orchestrating
  2. Ölçekleme
  3. Güvenlik
  4. Yük Dağılımı (Load Balancing)
  5. DNS Sunucusu

Docker Swarm'ın sağladıkları;

Swarm ile Hangi konteyner hangi makinede çalışacak.
Hangi konteyner’den kaç kopya(replica) çalışacak.
Makinelerden biri düştüğünde onun çalıştırdığı konteynerler nerede tekrar ayağa kaldırılacak.
High Availability (Yüksek kullanılabilirlik)
Yük dağılımı (Load balancing) özelliklerini sağlar.

Hostname IP Adresi Özellik
Master Sunucu 157.230.21.198 Manager
Node Sunucu 142.93.169.168 Worker

Sunucuları güncelleyip docker engine kurulumu yapıldıktan sonra Docker Swarm için token oluşturulmalıdır.

Master Sunucuda;

 

docker init –advertise-addr 157.230.21.198:2377 --listen-addr 157.230.21.198:2377

Komutu çalıştırılarak Docker Engine Master Sunucu olduğu belirtilir. Bunun sonunda token oluşturmuş olur.

Docker Engine swarm için 2 tip token oluşturur. Master Sunucu için Master Token, node sunucuları için ise Worker Token.

Node1 ve Node2 sunucuları worker olarak tanımlanacağından dolayı.

Master Sunucuda;

 

docker join-token worker

 

komutu çalıştırılarak worker için gerekli token elde edilir.

Resim1

Node1 Sunucusu Worker olarak ayarlamak için; Node1 Sunucusunda;

docker swarm join \
--token SWMTKN-1-50lcx78nk4e3azfrv4pbw12gvizkonz112y9j0yqxs30r8za76-emzbxep991nil7d5iim3s3251 \
157.230.21.198:2377 –advertise-addr 142.93.169.168 –listen-addr 142.93.169.168

Komutu çalıştırılarak node1 sunucusu master sunucuya worker olarak eklenir.

Master Sunucuda;

Resim2

Docker Swarm Genel Yapısı:

docker swarm init –advertise—addr Master_Sunucu_IP –listen-addr Master_Sunucu_IP ile docker swarm oluşturma

docker swarm init TOKEN_BİLGİSİ Master_Sunucu_IP –advertise-addr WORKER_IP –listen-addr WORKER_IP ile worker veya master ekleme