Menu

Centos 7 Kernel Versiyon Güncelleme

Centos 7 Güncelleme

yum update

Kernel Çekirdeğini Kontrol Edelim

cat /etc/redhat-release
 cat /etc/os-release

Çekirdek sürümünü kontrol etmek için

uname -snr

ELREpo Deposunu Kuralım ve Ekleyelim

rpm --import https://www.elrepo.org/RPM-GPG-KEY-elrepo.org

rpm -Uvh https://www.elrepo.org/elrepo-release-7.0-3.el7.elrepo.noarch.rpm

Tamamlandığında, sistemde etkinleştirilmiş tüm depoları kontrol edin ve ELRepo'nun listede olduğundan emin olun.

yum repolist

Yeni CentOS 7 Çekirdeğini Kuralım

yum --enablerepo=elrepo-kernel install kernel-ml

Grub2'yi CentOS 7'de yapılandırın

sudo awk -F\' '$1=="menuentry " {print i++ " : " $2}' /etc/grub2.cfg

Görüyorsunuz, iki çekirdek versiyonumuz var - 3.10 ve 5.0.11. Şimdi, sistem başladığında çalışacak varsayılan çekirdeği yapılandırmak istiyoruz. Çekirdek 5.0'ı varsayılanımız olarak kullanacağız, böylece kurmak için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

sudo grub2-set-default 0

grub2-mkconfig komutuyla grub2 yapılandırmasını oluşturun, ardından sunucuyu yeniden başlatın.

sudo grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
 sudo reboot