Menu

Kontrol Paneller

.htaccess http-https Yönlendirme

.Htaccess Kullanımı ve http isteklerini https'e yönlendirme

SunucuPARK İnternet Hizmetlerinden Cpanel hosting hizmeti almaktasınız(Cpanel Hosting Paketlerinde ücretsiz ssl hizmeti verilmektedir) websiteniz bir ssl sertifikasına sahip ve kullanıcılarınızın web sitenize https(güvenilir port) üzerinden bağlanmasını istiyorsunuz,bunun için aşağıdaki adımları takip ederek işlemi başarıyla gerçekleştirebilmektesiniz.

.htaccess dosyası web sunucunuz içerisinde ayar değişiklikleri yapabileceğiniz dosyadır.

Kontrol paneliniz üzerinden veya FTP ile websitenize bağlantı yaptıktan sonra 'public_html' dizininin içerisinde '.htaccess' adında bir dosya göreceksiniz , eğer yok ise siz oluşturabilirsiniz;

.htaccess dosyanıza aşağıdaki satırları ekleyip kaydediyoruz ve website ziyaretçilerimiz artık her durumda siteniz üzerine güvenli porttan bağlanacaklardır.

 

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R,L]

.TR Uzantılı alan adları için gerekli evraklar

com.tr, için gerekli belgeler:

Web sitemiz üzerinden alan adı başvurusu yaptıktan sonra aşağıdaki gerekli belgelerden size uygun olanları Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adresine mail yolu ile veya  0 312 229 37 15 numaralı faxımıza gönderiniz.

Aşağıdaki evraklardan herhangi birinin olması kayıt işlemi için yeterlidir.

Ticaret odasından alınmış olan "Faaliyet Belgesi" veya "Ticari Sicil Belgesi" veya "Oda Sicil Kayıt Sureti" veya Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış olan ticaret unvanı ilanı, 
Aşağıdaki belgelerden herhangi birinin olması ticaret sicil kaydının yerine geçmektedir. Bu belgelerden sadece herhangi biri gereklidir.

Türk Patent Enstitüsü'nden alınmış "Marka Tescil Belgesi",

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan alınmış olan "Sicil Tasdiknamesi",

İlgili yerleşim birimine ait portal oluşturmak için başvuran belediyeler için belediye başkanı imzalı talep yazısı,

Otel ve tatil köyleri için, Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Turizm İşletmesi Belgesi",

Seyahat acenteleri için, Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Seyahat Acentesi İşletme Belgesi",

Dershaneler için, Milli Eğitim Bakanlığı "Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi",

Televizyon programları için, Kültür Bakanlığı'ndan alınmış "Televizyon Gösterim Belgesi",

Film adları için, Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü'nden alınmış izin belgesi,

Sanatçılar için bağlı bulundukları meslek birliği, dernek ya da odadan(MESAM,

SESAM, ÇASOD, vb.) üye kayıt belgesi,

Özel hastaneler için, Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış "Özel Hastane Açılış ve Mesul Müdürlük Ruhsatı",

İrtibat büroları için, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden alınmış "İrtibat Bürosu Açılım Belgesi",

Yabancı bir kuruluşun Türkiye distribütörlüğünü ya da temsilciliğini yapan kuruluşlar için, başvurulan alan adına ait tescil belgesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra isim sahibi şirketin başvurulan alan adının distribütör ya da temsilci şirket tarafından alınabileceğine dair iznini belgeleyen antetli kağıtları üzerinde, imzalı ve kaşeli yetki belgesi,

Radyo ve televizyonlar için, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)'n dan alınmış frekans tahsisini bildiren resmi yazı,

Dergi ve gazeteler için, "derginin/gazetenin aslı" ve "Mevkute Beyannamesi Alındı Belgesi",

Süresiz yayınlar için yayının aslı,

İlaç isimleri için, "Yabancı Tıbbi Müstahzarlar Ruhsatnamesi",[ao1]

Çiftlikler için, bağlı bulunduğu ziraat odasından kayıt belgesi.

Gemiler için, "Türkiye Cumhuriyeti Gemi Tasdiknamesi"


adsoyad.com.tr

Kimlik fotokopinizi veya TC kimlik numaranızı bize göndererek alabilirsiniz.


net.tr için gerekli belgeler:Alan adının tahsisi için Telekomünikasyon Kurumu'ndan alınmış ISS (İnternet Servis Sağlayıcı) Genel İzin Belgesi (Telekomünikasyon Lisansı)'nın, TİD (Tüm İnternet Derneği)'nin onay yazısının gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıca başvuru sahipleri onay için TİD'e başvuruları ile birlikte ticari sicil belgesi, marka tescil belgesi ve benzeri belgeleri de sunarlar. 


org.tr için gerekli belgeler:Alan adının tahsisi için başvuru yapan organizasyonun kuruluş kanunu, vakıf senedi veya dernek tüzüğünün sunucupark.com'a gönderilmesi gerekmektedir.

Kar amacı bulunmayan oluşumların ".org.tr" ikinci düzey alt alan adına başvurabilmesi için en az 3 sivil toplum kuruluşundan destek yazısı alması gerekmektedir. 


name.tr için gerekli belgeler:


Alan adı tahsisinin hızla yapılabilmesi için, Alan Adı Yönetimi veya onun yetkilendirdiği makamlarca başvuru ve tahsis sırasında belge istenmeyecektir. Ancak, Alan Adı Yönetimi ya da onun yetkilendirdiği makamlarca; tahsisi yapılan alan adı ile ilgili olarak çelişki (tutarsızlık), kötü niyet veya alan adı ticaretinin yapıldığına dair kanıtların saptanması gibi durumlarda, alan adı tahsisi yapılan kişiden dayanak belgelerini ibraz etmesi istenebilir. Uyuşmazlık, itiraz gibi durumlarda ya da ilgili makamlarca gerekli görülmesi ve talep edilmesi durumunda nüfus cüzdanı, mesleki kimlik belgesi, veraset ilamı gibi belgeler geçerli kabul edilecektir. 


tel.tr için gerekli belgeler:


Alan adı tahsisinin hızla yapılabilmesi için, Alan Adı Yönetimi veya onun yetkilendirdiği makamca başvuru ve tahsis sırasında belge istenmeyecektir. Ancak; tahsisi yapılan alan adı ile ilgili olarak çelişki (tutarsızlık), kötü niyet veya alan adı ticaretinin yapıldığına dair emare saptanması gibi durumlarda, alan adı tahsisi yapılan kişiden dayanak belgelerini ibraz etmesi istenebilir. Herhangi bir uyuşmazlık durumunda telefon numarasının sahipliğine dayanak olarak, ilgili kurumla yapılan sözleşme, son ödenen fatura gibi belgeler kabul edilecektir. 


gov.tr için gerekli belgeler:


Alan adının tahsisi için alan adı sahibi kuruluşun en üst makamı tarafından verilen antetli kağıt üzerinde imzalı ve kaşeli izin belgesinin sunucupark.com'a gönderilmesi gerekmektedir. 


mil.tr için gerekli belgeler:


Alan adının tahsisi için alan adı sahibi kuruluşun T.C. Genel Kurmay Başkanlığı'ndan aldığı antetli kağıt üzerine hazırladığı imzalı ve kaşeli yazılı izin belgesini sunucupark.com'a göndermesi gerekmektedir. 


k12.tr için gerekli belgeler:

Alan adı talebinde bulunan kuruluş devlet okulu ise, ilköğretim, lise ve dengi okulların müdürlük makamınca verilmiş, antetli kağıt üzerinde makamca imzalanmış ve kaşeli yazılı izin belgesinin, ya da Alan Adı Tahsis Formu'nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak "sunucupark.com" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.

Alan adı talebinde bulunan kuruluş özel okul ise, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen Kurum Açma İzin Belgesi ile ilgili belediyeye başvurularak temin edilen İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı'nın "sunucupark.com" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.
edu.tr için gerekli belgeler:


Alan adının tahsisi için alan adını kullanacak üniversitenin rektörlük makamınca verilmiş, antetli kağıt üzerinde, rektör ya da ilgili 1. derece imza yetkisi olan kişi tarafından imzalanmış ve kaşeli yazılı izin belgesinin sunucupark.com'a gönderilmesi gerekmektedir. 


bel.tr için gerekli belgeler:


Alan adının tahsisi için, alan adını kullanacak belediyenin başkanı tarafından imzalı onay belgesinin sunucupark.com'a gönderilmesi gerekmektedir. 


pol.tr için gerekli belgeler:Alan adının tahsisi için alan adını kullanacak emniyet teşkilatının Emniyet Genel Müdürlüğü imzalı kaşeli onay belgesinin sunucupark.com'a göndermesi gerekmektedir. 


web.tr ve gen.tr için gerekli belgeler:Bu iki alan adına yapılacak başvurular için hiç bir aşamada belge istenmemektedir.

Cloud Linux nedir?

CLOUD LİNUX NEDİR?

Cloud Linux , Linux tabanlı paylaşımlı hosting sunucuları üzerinde her hesaba belirli kaynak kullanım yetkisi verilmesini sağlayan bir Linux sistemidir.Paylaşımlı sunucularda dağınık kaynak kullanımını dengeler.Kullanıcılar arasında kaynak kullanımının izolesini sağlar.

Cloudlinux'u nasıl kullanırım:

SunucuPARK'tan bir Sanal Sunucu kiraladınız ve sunucunuz üzerinde birden fazla hesabınız barınmakta hesaplarınız arasında kaynak kullanımını dengelemeniz gerekmektedir.Eğer dengelemezseniz bir sitenizdeki aksaklık diğer tüm sitelerinizin çalışma performansını etkileyecektir.Örneğin; sistenize yapılan bir DOS saldırısı sonucu siteniz sunucudan daha fazla kaynak kullanmaya başlayacak ve bu durumdan sunucunuz üzerinde barınan tüm websiteleriniz oolumsuz yönde etkilenecektir.Cloud linux sayesinde sitelerinizin her birine kullanacagı ölçüde kaynak tahsis edebilmektesiniz.SunucuPARK teknik ekibi sunucularınızı optimize ederken Cloud Linux kurulum ve konfigürasyonu da yapmaktadır.Cloud Linux lisanslı bir yazılımdır.

Cloud Linux ile sistem yönetiminiz daha kolay ve sunucularınız daha güvenli olacaktır,

 

Faydalı olması dileğiyle,

SunucuPARK Destek

Bootstrapt Nedir? ve Nasıl Kullanılır?

Bootstrapt ücretsiz açık kaynak kodlu bir css kütüphanesidir.Bootstrapt kütüphanesini kullanarak tüm cihazlara uyumlu tasarımlar geliştirebilirsiniz.Bootstrapt kütüphanesini kullanabilmemiz için tek yapmamız gereken bu kütüphaneyi projemizin içerisine import edip çağırmaktır.

Öncelikle getbootstrapt.com adresine gidip bootstrapt kütüphanesini indiriyoruz.

İndirdiğimiz rar dosyasını açıp içerisindeki css,js,fonts dosyalarını sitemizin bulunduğu dizine kopyalıyoruz.Daha sonra aşağıdaki kodları site dosyamızın <head></head> etiketleri arasına yapıştırıyoruz.

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/bootstrap.min.css">
<script src="/js/bootstrap.min.js"></script>

Artık bootstrapt içerisindeki nesneleri kullanabilir ve responsive tasarımlar oluşturabiliriz.

Hotmail Blacklist Sorunu ve Çözümü

Kurumsal mail hesaplarınızdan hotmail.com uzantılı mail adreslerine gönderdiğiniz mailler hiçbir şekilde karşı tarafa ulaşmıyor veya karşı taraftan size mailinizin ulaşmadığına dair bir uyarı mesajı geliyorsa , muhtemelen hotmail.com uzantılı mail adresine spam mail çıkışı yapmışsınızdır.Böyle bir durumda bu sorunu çözmek adına hotmail üzerinden bir destek formu doldurup sorunu hotmail yetkililerine iletmeniz gerekmektedir.

Böyle bir sorunda ilk kontrol etmeniz gereken SPF Kayıtlarınız daha sonrasında MX kayıtlarınız ve mail çıkış ip'nizin (mail çıkış ip'nizi 'mail.alanadiniz.com' u pingleyerek bulabilirsiniz) blacklistte olup olmadığıdır.

Blacklist kontrolünüzü buraya tıklayarak yapabilirsiniz.

Hotmail yetkilileri spam mail konusunda sert önlem uygulamaları almışlardır , çoğu hosting firmasının kurumsal mail hizmeti verdiği kullanıcılar hotmail uzantılı mail adreslerine mail gönderimi yapamamaktadır.

SunucuPark Kurumsal Hosting paketlerinde mail sistemleri, sağlıklı mail trafiğiniz için destek ekibimiz tarafından sürekli kontrol altında olup , bu tür problemlerle karşı karşıya kalınmamaktadır.Kurumsal Mail hizmeti verdiğimiz Kurumsal Hosting paketlerini incelemek için buraya tıklayınız.

hotmail uzantılı bir adrese mail gönderiminiz sırasında bu tür bir problem ile karşılaştığınızda buraya tıklayarak , mail sunucu bilgilerinizi ve hata mesajınızı yetkililere ilettiğiniz taktirde , 3-6 saat içerisinde (eğer ip adresiniz uygunsa) yumuşatmaya gidilip hotmaile tekrar mail gönderimi yapmaya başlayabilmektesiniz.

hotmail spam mail gönderimi karşısındaki sert tutumu ile çok dikkatli olmanız gerektiğini göstermektedir.

Doldurulan formdaki bilgileri lütfen düzgün bir şekilde girelim , konu ile ilgili bilgilendirme mesajını belirtmiş olduğunuz mail adresine almaktasınız,

 

Faydalı Olması Dileğiyle

SunucuPark Destek