Menu

Solusvm Bridge Ayarları

Solusvm Bridge Ayarları(KVM için)

Solusvm Slave Makina Bridge Ayarları//
 
Kurulan slave makina’nın network ayarları yapıldıktan sonra ;
 
internete çıkıp çıkmadığını kontrol ediniz, (ping atarak kontrol sağlayabilirsiniz.)
 
Slave servera ssh bağlantısı sağlıyoruz.
 
1.rpm -q bridge-utils //Slave makinanızda bridge ayarları için gerekli paketlerin kontrol edilmesi,(Eğer çıktı veriyorsa gerekli paketler yüklenmiştir)
 
2.yum install bridge-utils //Eğer herhangi bir çıktı yok ise bu komut ile yükleyebiliriz.
 
3.cp /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 /etc/sysconfig/network-scripts/backup-ifcfg-eth0          //ifcfg-eth0 dosyamızı yedekliyoruz(herhangi bir durumda default hale dönebilmek için)
 
4.vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-br0 // bridge ayarlarını yapacağımız ifcfg-br0 dosyamızı açıyoruz.
 
5.Aşağıda örnek bir bridge dosyası var kendi network bilgilerimize göre uyarlıyoruz.
 
DEVICE=br0 // device default eth0 iken , internete çıkışı br0(bridge üzerinden yapacagız.
TYPE=Bridge //
BOOTPROTO=static //ip’yi static olarak veriyoruz.
BROADCAST=102.100.152.255 //Broadcast adresimiz
IPADDR=102.100.152.2 //ip adresi eth0 dosyasındaki ip’yi kullanıyoruz.
NETMASK=255.255.255.0 
NETWORK=102.100.152.0 //gateway -> internete çıkış ip’miz
ONBOOT=yes 
 
//bidge dosyamızı tanımlayıp kaydediyoruz.
 
//Tüm network işlevlerimizi bridge dosyamız üzerinde yapılandırdığımız için haliyle eth0 dosyamızda 
networke dair fazla birşey olmayacak.Eğer bridge dosyasındaki network bilgilerini eth0 ‘dan silmez isek internete çıkamayacağız.Bu yüzden
ifcfg-eth0 dosyamıza tekrar gidiyoruz.
 
6.vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 //eth0 dosyamızı açıyoruz.
 
DEVICE=eth0 //device eth0
HWADDR=00:27:0E:09:0C:B2 //donanım adresi(mac adresi)
IPV6INIT=yes 
IPV6_AUTOCONF=yes
ONBOOT=yes
BRIDGE=br0 //network olarak bridge üzerindeki bilgileri kullanacagımızdan bridge’imizi eth0’a tanımlıyoruz.
 
//kaydedip çıkıyoruz.
 
7. ifdown br0
 
8. ifup br0
 
9. service network restart //network servisimizi yeniden başlatıyoruz.
 
10. ifconfig //Aşağıdaki çıktıyı verirse kurulumu başarıyla tamamlamışız demektir.
 
br0       Link encap:Ethernet  HWaddr 00:27:0E:09:0C:B2
          inet addr:102.100.152.2  Bcast:102.100.152.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::227:eff:fe09:cb2/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:48 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:67 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:2984 (2.9 KiB)  TX bytes:13154 (12.8 KiB)
 
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:27:0E:09:0C:B2
          inet6 addr: fe80::227:eff:fe09:cb2/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:31613 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:9564 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:100
          RX bytes:2981335 (2.8 MiB)  TX bytes:2880868 (2.7 MiB)
          Memory:d0700000-d0720000            
 
 
Faydalı Olması Dileğiyle
SunucuPARK Destek