Menu

Linux-Centos OpenVPN üzerine SAMBA kurulumu

Linux ve Centos OpenVPN servera Samba Kurulumu

 

Linux sunucularda Samba ile OpenVPN üzerinden dosya oluşturabilir , yedekleme yapabilir ve uzaktan dosyanın kontrolünü sağlayabilirsiniz.

Linux sunucunuza SAMBA kurulumunu aşağıdaki adımları takip ederek yapabilirsiniz.

rpm -qa | grep samba // Serverda herhangi bir samba paketi var mı kontrol ediyoruz.

yum list installed | grep samba 

yum remove samba* // Samba ile ilgili herhangi bir paket var ise siliyoruz.

yum install samba* -y // Sambayı serverımıza indiriyoruz

mkdir -p /samba/anonymous_share // Test amaçlı bir dosya oluşturuyoruz, dosya yolu ve ismini kendinize göre değiştirebilirsiniz.

chmod -R 0777 /samba/anonymous_share //Dosyayı paylaşıma açacagımız için izinlerini ayarlıyoruz

vi /etc/samba/smb.conf // Config dosyasını açıyoruz

//Aşağıdaki satırları global parantezinin altına ekliyoruz.

## Add the following lines under [global] section ##
unix charset = UTF-8
dos charset = CP932
## Change the to windows default workgroup ##
workgroup = WORKGROUP

## Uncomment and set the IP Range ##
hosts allow = 127. 192.168.1.

## Uncomment ##
max protocol = SMB2

## Uncomment, and change the value of 'Security' to 'user' ##
security = user

## Add the following line ##
map to guest = Bad User

## Add the following lines at the bottom ##
[Anonymous share]
path = /samba/anonymous_share
writable = yes
browsable = yes
guest ok = yes
guest only = yes
create mode = 0777
directory mode = 0777

systemctl start smb //Samba servislerimizi başlatıyoruz.
systemctl start nmb
systemctl enable smb
systemctl enable nmb

firewall-cmd --permanent --add-port=137/tcp //Firewall yüklü ise izinlerini ayarlıyoruz.
firewall-cmd --permanent --add-port=138/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=139/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=445/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=901/tcp

setsebool -P samba_enable_home_dirs on //Selinux'u disable mı bakıyoruz , değilse aşağıdaki komut ile config dosyasına girip disable ediyoruz.

vi /etc/sysconfig/selinux

Kurulumumuz tamamlanmıştır ,

Windows bilgisayarınızdan Çalıştır->\\vpn ip adresiniz   yazarak paylaşımlı dosyalara ulaşabilirsiniz.

//VPN ip adresimizi yine komut satırında ifconfig yazarak öğrenebiliriz.

 

Faydalı olması dileğiyle...