Menu

Yum Paket Yönetimi

Yum Çalışması

Yum paket yönetimi için gerekli dosyalar

/etc/yum.repos.d/

klasöründe saklanır. Burada her repository için .repo ile biten konfigurasyon dosyaları bulunur. Bunlardan CentOS-Base.repo CentOS’la birlikte gelir ve içinde base, updates, addons, extras, centosplus, contrib kısımları bulunur. Her bir kısım adının özelliklerini taşıyan paketlere sahiptir. Yum komandını kullandığınızda bu kısımlarda bulunan adreslerden paket sorgulaması yapılır ve bulunan paketler onay için ekranda size sunulur.

Sunucunuzdaki Yum repolarını listelemek için:

yum repolist

komandını kullanabilirsiniz.

Konfigurasyon Dosyası Kısımları Açıklamaları

Her bir kısım aşağıdaki satırlardan oluşur. Bu satırlar

Açıklama satırı: # ile başlar (bu koment anlamındadır) ve kısmın kısa açıklamasını verir.
Kısım adı: [ ] arasında kısım adı yazılır.
priority: Öncelik belirtir. 1 en önceliklidir. Sayı büyüdükçe öncelik azalır. (yum priorities paketi yüklüyse kullanılır)
name:  Ayrıntılı isim yazılır.
mirrorlist: Bu repository’nin rpm paketlerinin bulunduğu sunucuların ayna adreslerinin listelerine link yazılır.
baseurl: Genelde # ile başlar ve CentOS’un ana paket sunucusunun adresini içerir. Kullanılmasını istediğinizde #’i silin.
gpgcheck: Gpg dosyasının kontrol edilmesini sağlar. 1 kontrol et, 0 etme anlamındadır.
enabled: Bu kısmın kullanımda olup olmadığını gösterir. 1 kullanımda, 0 değildir.
gpgkey: Gpg anahtar dosyasının sunucu dosya sistemindeki yerini belirtir.

Yukarıdaki açıklamaları kullanarak bu satırları değiştirebilir veya değişime uğradığında ne anlama geldiğini çıkarabilirsiniz. $releasever sürüm versiyonunu, $basearch ise mimari ismini tutan değişkenlerdir.

Yeni Paket Repository Ekleme

Paket repo eklemek için gerekli reponun rpm dosyasını bulup kurun.

EPEL Repository Ekleme

Epel reposunu CentOS 5′e eklemek için

wget -N http://download.fedoraproject.org/pub/epel/5/i386/epel-release-5-4.noarch.rpm
rpm -Uvh epel-release-5-4.noarch.rpm

komandlarını çalıştırın.

RPMForge Repository Ekleme

i386 CentOS 5′e eklemek için

wget http://apt.sw.be/redhat/el5/en/i386/RPMS.dag/rpmforge-release-0.3.6-1.el5.rf.i386.rpm
rpm -Uvh rpmforge-release-0.3.6-1.el5.rf.i386.rpm

komandlarını çalıştırın.

GPG Anahtarı ve Kullanımı

Yum Check-Update Kullanımı

Yum priorities paketi sunucunuzda bulunan repoların önceliklerini belirleyip yum’un hangi repoları önce kullanacağını belirler. Bu paketi yüklemek için önce

yum install yum-priorities (CentOS 5)
yum install yum-plugin-priorities (CentOS 6)

komandlarından sisteminize uyanı çalıştırın. Daha sonra /etc/yum.repos.d/ klasöründeki dosyalarda priority değerlerini girin. Ve

yum check-update

komandını çalıştırın. Bundan sonra yuksek priority repository@den yuklemek isterseniz

yum –enablerepo=epel install wine