Menu

Haproxy için sık kullanılan komutları bashrc de alias olarak tanımlamak

nano ~/.bashrc
alias haf='haproxy -f /etc/haproxy/haproxy.cfg -c'
alias hac='nano +50 /etc/haproxy/haproxy.cfg'
alias hal='tail -f /var/log/haproxy.log'
alias har='systemctl restart haproxy'
source ~/.bashrc

Faydalı Olması Dileği İle

SunucuPARK Destek