Menu

DirectAdmin’de kullanıcı adı değiştirme

DirectAdmin’de kullanıcı adıyla birlikte kullanıcıadı@domain.com adı altında bir email hesabı oluşturulur. Bu email hesabının şifresi kullanıcı adının şifresiyle aynıdır ve değiştirilemez. Eğer bu email hesabını yeni oluşturulmuş bir hesap gibi kullanmak isterseniz kullanıcı adını değiştirmeniz gerekir. Kullanıcı adını aşağıdaki komandlarla değiştirebilirsiniz.
SSH tan root ile giriş yaptıktan sonra şu iki satırı kullanın:

cd /usr/local/directadmin/scripts
./change_username.sh eskikullanıcı yenikullanıcı