Menu

Linux Sunucu Sistem Saatini Düzenleme

Linux Sunucularda Sistem Saatini Düzenleme

Linux sunucularınızda sistem saati her zaman güncel olmalıdır, sistem saatini yanlış ayarlarsanız sunucu yönetiminde başınıza büyük sorunlar doğurabilir,

Örneğin:update hataları , mail sistemlerinde gönderilen maillerin saatlerinin şaşması ....

Linux sunucunuzun saatini aşağıdaki kod ile düzenleyebilirsiniz;

date -s “01/10/2014 13:00:00”  

Sunucunuzun bulunduğu zaman dilimini de aşağıdaki şekilde seçebilirsiniz;

ln -sf /usr/share/zoneinfo/Europe/Istanbul /etc/localtime

 

faydalı olması dileğiyle..

SunucuPARK Destek