Menu

Python Liste-Dizi Kullanıcıdan Eleman Alma ve Ekleme

Python yazılım dili ile uygulama geliştirirken belirli projelerde kullanıcıdan veri almanız gerekmektedir.Biz Python'da diziler ve listeler ile çalışırken kullanıcıdan bir veri alıp diziye ekleyebilmekteyiz.

Python da input komutu ile kullanıcıdan veri alabilirken append ile de veriyi dizimize listemize ekleyebilmekteyiz.Aşağıda bunu bir örnekle açıklayalım.

Aşağıdaki örnekte Python programlama dilinde kullanıcıdan aldığımız verileri diziye eklemekteyiz.

araclar = [] //araclar adında boş bir dizi oluşturur

arac = input("marka: ") //kullanıcıdan input komutu ile marka bilgisi alır

araclar.append(arac) //markayı araclar dizisine ekler
print(araclar) //araclar dizisini ekrana yazdırır.

 

Faydalı Olması Dİleğiyle

Sunucupark BT