Menu

Python ile Liste-Dizi İşlemleri

Python programlama dili ile diziler , listeler oluşturabilir oluşturduğumuz diziler ve listeler üzerinde bir çok işlem yapabiliriz.Bu işlemler bizim python ile yazacağımız programlarda veya sistem yönetici olarak çalışıyorsak python ile yazabileceğimiz bash scriptlerde işimize yarayacaktır.

Python programlama dilinde dizilerde neler yapılabilir kısaca bahsedelim.

Bir dizi oluşturulup içerisine elemanlar girilebilir , dizinin hangi indeksinde hangi eleman var saptanabilir , dizinin sonuna bir veri eklenebilir , dizinin istenilen alanına bir veri girişi yapılabilir.Dizinin sonundan bir veri silinebilir.Dizinin içerisinden saptanmış bir veri silinebilir.Dizi küçükten büyüğe büyükten küçüpe sıralanabilir.

Aşağıdaki script içerisinde gerekli kod parçacıkları ve bilgilendirmeler mevcuttur.

 

liste = [1,5,44,5,6,12,23,21]

#sonuc = liste[1] // listenin 1.indeksini yadırabiliriz.

#liste[2] = 45 // listedeki 2. indeksli sayıyı 44 dü 45 olarak değiştirebiliriz.

#liste.append(99) //listenin sonuna 99 sayısını ekleyebiliriz.

#liste.insert(3,66) //3. indeksten hemen önce 66 sayısını ekleyebiliriz.

#liste.pop() // en sondaki elemanı siler

#liste.remove(5) // 5 rakamını listeden sil

#liste.sort() //listeyi küçükten büyüğe sıralar , eğer liste string ise alfabetik olarak sıralar

#liste.reverse() //listeyi büyükten küçüğe olarak sıralar

print(liste)

Sunucupark Bilgi Teknolojileri yazılım ve sistem mühendisleri Python programlama dilini ile sunucu optimizasyonu ve uygulama geliştirme ortamlarında sıklıkla kullanmaktadır.

Faydalı olması dileğiyle

Sunucupark BT