Menu

Centos'ta Büyük Boyutlu Dosyalar Nasıl Listelenir

Centos'ta belirli bir boyutun üzerindeki dosyaları bulmak için aşağıdaki komutu çalıştırmanız yeterlidir.

find /home/ -type f -size +500000k -exec ls -lh {} \; | awk ‘{ print $9 “: ” $5 }’

bu komut ile home dizini altında bulunan 500 MB üzeri dosyalar listelenecekir.

Faydalı olması dileği ile

SunucuPARK Destek