Menu

Exim Mail Kuyruğunda Büyük Boyutlu Mailler Nasıl Silinir?

Centos işletim sistemine sahip sunucunuzda büyük boyutlu mailleri exim kuyruğundan silmek için aşağıdaki komutu çalıştırabilirsiniz.

exim -bp | exiqgrep -i | xargs exim -Mrm

Daha önceki bir makalemizde de anlatmaış olduğumuz gibi eğer exim kuyruğunu tamamen temizlemek istiyorsanız aşağıdaki komutu çalıştırabilirsiniz.

exim -bp | awk '/^ *[0-9]+[mhd]/{print "exim -Mrm " $3}' | sh

Faydalı Olması Dileği İle

SunucuPARK Destek