Menu

Ubuntu veya Debian PyPy3.8 ve pip kurulumu nasıl yapılır?

Ubuntu veya DebianPyPy3.8 ve pip kurulumu nasıl yapılır?

NOT: 3.9 için henüz tüm paketlere destek verilmediği için 3.8 anlatılmıştır.

rm -rf /usr/bin/pypy3 /usr/local/bin/pypy3 /usr/bin/pypip* /usr/local/bin/pypip* /opt/pypy*

wget  https://downloads.python.org/pypy/pypy3.8-v7.3.8-linux64.tar.bz2 && tar -x -C /opt -f pypy3.8-v7.3.8-linux64.tar.bz2 && mv /opt/pypy3.8-v7.3.8-linux64/ /opt/pypy

ln -s /opt/pypy/bin/pypy3 /usr/bin/pypy3
ln -s /opt/pypy/bin/pypy3 /usr/local/bin/pypy3

wget -q https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py -O get-pip.py && pypy3 get-pip.py pip --no-warn-script-location

ln -s /opt/pypy/bin/pip3.8 /usr/bin/pypip3.8
ln -s /opt/pypy/bin/pip3.8 /usr/local/bin/pypip3.8

pypip3.8 uninstall psycopg2
pypip3.8 install -U cryptography fastapi pyjwt hypercorn sqlalchemy psycopg2 psycopg2-binary psycopg2cffi 

 

Faydalı Olması Dileği İle

SunucuPARK Destek