Menu

HTML deki tüm yorum satırlarını sildirmek

cat index.html | sed '//d' | sed '//d' > index.html

 

Faydalı Olması Dileği İle

SunucuPARK Destek