Menu

undefined parameter: mua_sender_restrictions hatası nasıl çözülür?

/etc/postfix/main.cf ye aşağıdaki kodları ekleyip servisi yeniden başlatıyoruz.

smtpd_restriction_classes = mua_sender_restrictions, mua_client_restrictions, mua_helo_restrictions
mua_client_restrictions = permit_sasl_authenticated, reject
mua_sender_restrictions = permit_sasl_authenticated, 
mua_helo_restrictions = permit_mynetworks, reject_non_fqdn_hostname, reject_invalid_hostname, permit
systemctl restart postfixFaydalı Olması Dileği İle

SunucuPARK Destek