Menu

Plesk lisansını komut satırından nasıl güncellerim?plesk bin license -i

plesk bin license -i xxx-xxx--x-x-x-x-x-x

veya

plesk bin license -i /tmp/lisans.xml

Faydalı Olması Dileği İle

SunucuPARK Destek