Menu

SFTP ile Dosya Transferi Nasıl Yapılır?

SFTP ile sunucunuz ve localiniz arasında dosya transferi için localiniz üzerinden aşağıdaki komutla sftp bağlantısı gerçekleştiriniz.Sunucuya ssh bağlantısının aktif olması gerekiyor.

SSH portu 22 ise aşağıdaki şekilde komutu düzenleyip bağlantı yapabilirsiniz.

sftp user@ip-ya-da-hostname

SSH portu 22'den farklı ise aşağıdaki şekilde komutu düzenleyip bağlantı yapabilirsiniz.

sftp -oPort=ssh_port user@ip-ya-da-hostname

NOT: sftp erişimi sağlamak için sunucuya ssh bağlantısı sağladığınız kullanıcı-parolayı yazmanız gerekiyor. Sunucudan localinize dosya transferi için aşağıdaki şekilde komut çalıştırınız.

get /dizin/dosya.txt

NOT: get komutundan sonra sunucudaki dosya.txt dosyasının yerini yazıyoruz. Sunucudan localinize dosya transferi için aşağıdaki şekilde komut çalıştırınız.

get dosya.txt /sunucudak-dizin

NOT: get komutundan sonra localinizdeki dosya.txt dosyasını sunucudaki transfer etmek istediğiniz dizini yazıyorsunuz. İşlem tamamlandıktan sonra aşağıdaki komut ile sftp bağlantısını sonlandırabilirsiniz.

exit