Menu

Linux'ta SMTP Port Değişikliği Nasıl Sağlanır?

Linux bir sunucunuz var ve plesk kuruluysa alternatif olarak 587 portunu açmanız gerekmektedir.

Sunucuya SSH ile eriştikten sonra

cd /etc/xinetd.d/
vi /etc/services

komutlarını giriyoruz. Karşımıza portların yer aldığı liste çıkıyor. SMTP servisi alanına geldikten sonra yeni bir satır olarak aşağıdaki komutu ekleyin.

smtp_psa_new 587/tcp mail
smtp_psa_new 587/udp mail

Kaydedip çıkış sağlıyoruz.

cp smtp_psa smtp_psa_new;

komutuyla smtp_psa dosyamızı kopyalıyoruz.

vi/ smtp_psa_new

komutuyla smtp_psa_new dosyamıza girip aşağıdaki satırları ekliyoruz.

service smtp_psa_new
{
socket_type = stream
protocol = tcp
wait = no
disable = no
user = root
instances = UNLIMITED
server = /var/qmail/bin/tcp-env
server_args = /usr/sbin/rblsmtpd -r bl.spamcop.net /var/qmail/bin/relaylock /var/qmail/bin/qmail-smtpd /var/qmail/bin/smtp_auth /var/qmail/bin/true /var/qmail/bin/cmd5checkpw /var/qmail/bin/true
}

Kaydedip çıkış sağladıktan sonra ilgili servise restart veriyoruz.

/etc/init.d/xinetd restart

Faydalı Olması Dileği İle

SunucuPARK Destek