Menu

Ubuntu Komut Satırı ile Crontab'a Kayıt Ekleme

Ubuntu işletim sisteminde crontaba komut eklemek için  crontab dosyasının içerisine girip düzenleme yapmak yerine tek satırda kayıt ekleyebilirsiniz. Bunun için;

crontab -l | { cat; echo "*/60 * * * * service apache2 restart"; } | crontab -

Örneğinde crontaba her 60 dakikada 1 apache servisini yeniden başlatacak kaydı ekledik. Bu komutta süreyi ve yapılmasını istediğiniz işlemi istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz.

 

Faydalı Olması Dileği İle

SunucuPARK Destek