Menu

VestaCP kurulum hatası: package: php-pecl-mcrypt-1.0.3-1.el7.. çözümü

VestaCP kurulum hatası: package: php-pecl-mcrypt-1.0.3-1.el7.. çözümü

VestaCP kurulum sırasında aşağıdaki hatayla karşılaşıyor olabilirsiniz.

 

Error: Package: php-pecl-mcrypt-1.0.3-1.el7.remi.7.4.x86_64 (remi-modular)
....
You could try using --skip-broken to work around the problem 
You could try running: rpm -Va --nofiles --nodigest 
Error: yum install failed

Temiz kurulum üzerine aşağıdaki komutları sırasıyla girerek php7.4 ile kurulumu gerçekleştiriniz.

yum -y update;
yum -y install php-cli php-zip wget unzip;
wget http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpm;
yum -y install epel-release;
rpm -Uvh remi-release-7.rpm;
yum -y install yum-utils;
yum-config-manager --disable remi-php*;
yum-config-manager --enable remi-php74;
curl -O http://vestacp.com/pub/vst-install.sh;
bash vst-install.sh;

Faydalı Olması Dileği İle

SunucuPARK Destek