Menu

CentOS 7 Python 3 Kurulumu

CentOS 7 Güncelleme

yum update -y

Python 3 Kurulumu

yum install -y python3

Kurulum gerçekleştikten sonra kurulumu doğrulayın.

[root@centos7 ~]# python3
Python 3.6.8 (default, Aug  7 2019, 17:28:10) 
[GCC 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-39)] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> 

Kaynak Kurulumu

Python 3'ü kaynaktan kurmak için, sistemimizde bazı önkoşul paketlerinin kurulu olduğundan emin olmamız gerekecek.

yum install gcc openssl-devel bzip2-devel libffi-devel -y

Python'u İndirin

Ardından, istediğimiz Python sürümünü almamız gerekiyor. Aşağıdaki komut, bu makalenin yazıldığı andan itibaren Python 3.8'in en son kararlı sürümünü indirecektir.

curl -O https://www.python.org/ftp/python/3.8.1/Python-3.8.1.tgz

İndirilen dosyaları çıkartın.

tar -xzf Python-3.8.1.tgz

Python3 Kurulumunu Başlatın

cd Python-3.8.1/

Ardından, Python'u kaynaktan derlemeye hazırlanmamız gerekiyor.

./configure --enable-optimizations

Son olarak, sistemimizde varsayılan sistem Python'u değiştirmeden kurulumu bitirmek için aşağıdaki komutu kullanacağız.

make install

Kodu kaynaktan derlemek biraz zaman alır, ancak bu bittiğinde, aşağıdaki komutu çalıştırarak yeni Python 3 sürümümüzü test edebiliriz.

python3.8
Python 3.8.1 (default, Dec 27 2019, 17:12:30)
[GCC 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-39)] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>>

Faydalı Olması Dileği İle

SunucuPARK Destek