Menu

CentOS 7 Composer Kurulumu

Composer Nedir?

PHP ile uygulama geliştirirken kullanılan bileşen, sınıf veya eklenti olarak adlandırılan paketlerin yönetimini sağlamaktadır. PHP ile uygulama geliştirirken uygulamanın daha hızlı tamamlanması için başka geliştiriciler tarafından hazırlanmış paketleri kullanabiliriz.

CentOS 7 Composer Kurulumu

Sunucumuzu Güncelleyelim

sudo yum -y update

Gerekli Paketleri Kuralım

yum install php-cli php-zip wget unzip

Composer Dosyasını İndirelim

php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"

Hash Etiketini İndirelim ve Dosyaların Bütünlüğünü Doğrulayalım

HASH="$(wget -q -O - https://composer.github.io/installer.sig)"

Dosyaların Bütünlüğü Doğrulayalım

php -r "if (hash_file('SHA384', 'composer-setup.php') === '$HASH') { echo 'Installer verified'; } else { echo 'Installer corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;"

Composer'ı Yükleyelin

php composer-setup.php --install-dir=/usr/local/bin --filename=composer

Yükleme tamamlandıktan sonra composer komutunu çalıştıralım.

composer

Composer

Görsele ulaşabildiyseniz kurulum gerçekleşmiştir.

Faydalı Olması Dileği İle

SunucuPARK Destek