Menu

Centos 7 Jenkins Kurulumu

OpenJDK 8 Paketini Kurun

sudo yum install java-1.8.0-openjdk-devel

Jenkins Deposunu Kurun

curl --silent --location http://pkg.jenkins-ci.org/redhat-stable/jenkins.repo | sudo tee /etc/yum.repos.d/jenkins.repo
sudo rpm --import https://jenkins-ci.org/redhat/jenkins-ci.org.key

Örnek Çıktı:

[root@centos ~]# curl --silent --location http://pkg.jenkins-ci.org/redhat-stable/jenkins.repo | sudo tee /etc/yum.repos.d/jenkins.repo

[jenkins]

name=Jenkins-stable

baseurl=http://pkg.jenkins.io/redhat-stable

gpgcheck=1

[root@centos ~]#

yum deposunu doğrulayın

[root@centos ~]# cat /etc/yum.repos.d/jenkins.repo

[jenkins]

name=Jenkins-stable

baseurl=http://pkg.jenkins.io/redhat-stable

gpgcheck=1

[root@centos ~]#

CentOS 7 için Jenkins Kurulumu Başlatın

sudo yum install jenkins 

Kurulum Tamamlandıktan Sonra Jenkins Hizmetlerini Başlatın

sudo systemctl start jenkins
sudo systemctl enable jenkins

Güvenlik Duvarını Yapılandırın ve 8080 Bağlantı Noktası için İzin Verelim

sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=8080/tcp
sudo firewall-cmd --reload

Örnek Çıktı Ekrana Geldiyse Kurulum Tamamlanmıştır

[root@centos ~]# sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=8080/tcp
success
[root@centos ~]# sudo firewall-cmd --reload
success

Kurulum Gerçekleşmiştir.

http://ipadresiniz:8080 adresinden jenkins arayüzüne ulaşabilirsiniz...

 

Faydalı Olması Dileğiyle...

SunucuPARK Destek