Menu

Docker Komut Satırı Otomatik Tamamlama

Docker Komut Satırı Otomatik Tamamlama

Docker, bash ve zsh kabuğu için komut tamamlama ile birlikte gelir.
Centos 7 ve Ubuntu'da Docker CE'de bash otomatik tamamlamayı etkinleştirme prosedürü

Bash Tamamlama Paketini Kurun

Red Hat ve Centos

yum -y install bash-completion

Ubuntu

apt-get update
apt-get install bash-completion -y

Güncelleme

dpkg -L docker-ce-cli |grep completion

Bash Tamamlama Dosyasını İndirelim

curl https://raw.githubusercontent.com/docker/docker-ce/master/components/cli/contrib/completion/bash/docker -o /etc/bash_completion.d/docker.sh

Kurulum Tamalandıktan sonra reboot vererek. Kurulumu Tamamlayın.

docker im<TAB> ile docker imagesleri görüntüleyebilirsiniz.