Menu

Tail ve Grep Komutlarının Birlikte Kullanımı

Bir dosyası canlı olarak izlemek için tail komutunu kullandığınız bu izleme sırasında sadece istediğiniz kelimenin bulunmadığı satırlarını görmek için grep komutunu kullanabilirsiniz. Birlikte kullanımına örnek olarak;

tail - f /var/log/zimbra.log | grep sunucupark.com

Örneğimizde /var/log dizinindeki zimbra.log dosyasını izlemeye aldık ve grep sunucupark.com ile de sadece içerisinde sunucupark.com geçen satırları göstermesini sağladık. Log ve kelime bilgisini almak istediğiniz veriye göre değiştirerek kullanabilirsiniz.

 

Faydalı Olması Dileğiyle,

SunucuPARK Destek