Menu

NoSQL Veritabanı Nedir?

NoSQL veritabanları, verileri ilişkisel tablolardan farklı bir biçimde depolayan veritabanlarıdır.Modern uygulamalara yönelik esnek şemalara sahip ve belirli veri modelleri için özel olarak tasarlanmış bir veritabanı türüdür.

Yanlış bilinen bir bilgi var ki, NoSQL veritabanlarınınarının ilişki verilerini iyi saklamamasıdır. NoSQL veritabanları ilişki verilerini depolayabilir; fakat ilişkisel veritabanlarından farklı şekilde depolarlar. Aslında, SQL veritabanlarıyla karşılaştırıldığında , çoğu kişi NoSQL veritabanlarındaki modelleme ilişkisi verilerini SQL veritabanlarından daha kolay bulur , çünkü ilgili verilerin tablolar arasında bölünmesi gerekmez.

NoSQL veritabanı; esnek, yüksek performanslı, çok fonksiyonlu, ölçeklenebilir veritabanına ihtiyaç duyan birçok uygulama türü için başarılı bir veritabanı çözümüdür.

Zamanla, dört ana NoSQL veri tabanı türü ortaya çıkmıştır

Belge veritabanları

Anahtar-değer veritabanları

Geniş sütun depoları

Grafik veritabanları

Anahtar Değer: Bu, NoSQL veritabanının en esnek türüdür.

Belge Veritabanları: Yarı yapılandırılmış verileri depolamak, almak ve yönetmek için kullanılır. 

Grafik Veritabanları: Grafik veritabanları sosyal ağlarda, rezervasyon sistemlerinde ve dolandırıcılık tespitinde uygulanır.

Geniş sütun: Bu veritabanları verileri tablolar, satırlar ve sütunlar biçiminde depolar ve yönetir. Şema içermeyen verileri yakalamak için bir sütun formatı gerektiren uygulama yazılımlarında yaygın olarak kullanılırlar.