Menu

Ubuntu Toplu Dosya Adı Değiştirme

Ubuntu sunucuda toplu olarak dosya adından değişiklik yapmak için;

Öncelikle "sudo apt install -y rename" komutu ile rename paketini yüklüyoruz.

"cd /dizin/klasör" komutu ile dizine gidelim.

Harf değiştirmek için " rename 's/abc/def/' * "

Harflerii büyültmek için " rename 'y/a-z/A-Z/' * "

Boşluklar silmek için " rename "s/ *//g" * "

Daha fazla komut için " man rename" komutunu kullanabilirsiniz.

 

Faydalı Olması Dileği İle

SunucuPARK Destek