Menu

Centos 7 vnStat ile Ağ Trafiği İzleme

vnStat, Linux işletim sistemeri için açık kaynak kodlu ücretsiz bir ağ trafiği izleme aracıdır. vnStat ile farklı zaman dilimlerinin ağ izleme verilerine ulaşabilirsiniz.

Centos 7 vnStat kurulumu için öncelikle sunucunuzda "yum update -y" komutu ile güncelleme işlemi yapın.

Sonrasında vnstat için gerekli olan paketlerin kurulumlarını yapalım.

"yum install -y wget build-essential gcc make sqlite sqlite-devel" komutu ile gerekli paketleri yükleyelim.

"wget https://humdi.net/vnstat/vnstat-2.7.tar.gz" komutu gereki dosyamızı indirelim.

"tar -zxvf vnstat-2.7.tar.gz" komutu ile arşivden çıkartalım.

"cd vnstat-2.7" komutu ile dizine gidelim

"./configure --prefix=/usr --sysconfdir=/etc" komutu ile yapılandıralım.

Ardından sırasıyla "make" ve "make install" komutlarıyla vnStat'ı kuralım.

"vnstat -v" komutunu çalıştırdığınızda 

vnStat 2.7 by Teemu Toivola <tst at iki dot fi> şeklinde bir çıktı aldıysanız kurulum başarıyla tamamlanmıştır.

Sırada vnstat servisini başlatma var. Bunun için;

"cp -v /root/vnstat-2.7/examples/systemd/vnstat.service /etc/systemd/system/" komutunu çalıştırıyoruz.

Ardından "systemctl enable vnstat" "systemctl start vnstat" komutlarını çalıştırıyoruz.

Kurulum ve aktifleştirme işlemi tamamlandı. Artık ağ trafiğinizi izlemeye başlayabilirsiniz.

Bunun için "vnstat" yazmanız yeterli.

Daha detaylı ve çıktılar için örneğin;

Saatlik çıktı için "vnstat -h"

Günlük çıktı için "vnstat -d" 

Canlı trafiği izlemek için "vnstat -l" komutlarını kullanabilirsiniz.

vnStat komutları hakkında bilgi  almak için "vnstat --help" komutunu çalıştırabilirsiniz."

 

Not: Eğer izleme komutlarında  "Not enough data available yet." hatası alıyorsanız "service vnstat restart" komutu ile vnstat servisini yeniden başlatırsanız sorununuz çözülecektir.

 

Faydalı Olması Dileği İle

SunucuPARK Destek