Menu

Zimbra Admin Panel Port Değiştirme

Siber saldırılarda en çok kullanılan yöntemlerden birisi portlara yapılan saldırılardır. Zimbra default kurulumda admin portunu varsayılan olarak almaktadır.

Zimbra admin portunu aşağıdaki kod bloğu ile değiştirebilirsiniz.

su - zimbra
zmprov mcf zimbraWebClientAdminReference "https://mail.example.com:9071"
zmprov fc -a all

Zimbra kurulum ve konfigürasyon desteği için zimbra mühendislerimizle iletişime geçebilirsiniz.

Faydalı olması dileğiyle.