Menu

Centos 7 Üzerine Nextcloud Kurulumu

NextCloud kurulumu için öncelikle phpyi ve gerekli paketleri kuracağız.

SSH ile sunucumuza bağlanıp root olarak giriş yaptıktan sonra;

yum install epel-release

rpm -Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el7/webtatic-release.rpm

yum install httpd php72w php72w-dom php72w-mbstring php72w-gd php72w-pdo php72w-json php72w-xml php72w-zip php72w-curl php72w-pear php72w-intl setroubleshoot-server bzip2 php72w-pecl-imagick

Yüklemeler sırasında gelen uyarılara "y" tuşuna basarak devam edebilirsiniz.

Php kurulum işlemleri tamam. Sırada DB kurulumu ve ayarları var.

DB kurulumu için;


yum install mariadb-server php72w-mysql

systemctl start mariadb

systemctl enable mariadb

Db kurulum işlemimizde tamam şimdi şifre belirleyelim.

mysql_secure_installation

komutunu çalıştıralım ve ilk gelen soruda entera basıp devam edelim. Ardından y tuşuna basıp devam edin. 2 kez db için root erişim şifrenizi girin. Arından gelen soruları y ye basarak devam edebilirsiniz.

Şimdi kurulumumuz bitti bir veritabanı ve buna yetkili kullanıcı oluşturacağız.

Bunun için;

mysql -u root -p komutu ile root şifresini girerek dbmize bağlanıyoruz.

CREATE DATABASE sunucupark; komutu ile veritabanımızı oluşturuyoruz.

CREATE USER 'sunucupark'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Sunucupark2019'; komutu ile kullanıcı adı ve şifre oluşturuyoruz.

GRANT ALL PRIVILEGES ON sunucupark.* TO 'sunucupark'@'localhost'; komutu ile oluşturduğumuz veritabanına kullanıcımızın kullanması içib yetki verdik.

FLUSH PRIVILEGES; komutu ile yetkilerin geçerli olmasını sağlıyoruz.

Exit ile dbmizden çıkış yapabiliriz artık.

Artık NextCloud kurulumuna geçebiliriz.

cd /var/www/html ile dizinimize gidiyoruz.

curl -o nextcloud-17-latest.tar.bz2 https://download.nextcloud.com/server/releases/latest-17.tar.bz2 ile NextCloud dosyasını indiriyoruz.

tar -xvjf nextcloud-17-latest.tar.bz2 ile çıkartıyoruz.

mkdir nextcloud/data ile data klasörümüzü oluşturuyoruz.

chown -R apache:apache nextcloud ile yetkilendirmeyi yapıyoruz.

rm nextcloud-17-latest.tar.bz2 ile indirdiğimiz sıkışmış dosyayı siiliyoruz.

NextCloud kurulum işlemimiz tamamdır. Son olarak bir kaç Apache ve SELinux ayarımız kaldı.

semanage fcontext -a -t httpd_sys_rw_content_t '/var/www/html/nextcloud/data(/.*)?'

semanage fcontext -a -t httpd_sys_rw_content_t '/var/www/html/nextcloud/config(/.*)?'

semanage fcontext -a -t httpd_sys_rw_content_t '/var/www/html/nextcloud/apps(/.*)?'

semanage fcontext -a -t httpd_sys_rw_content_t '/var/www/html/nextcloud/.htaccess'

semanage fcontext -a -t httpd_sys_rw_content_t '/var/www/html/nextcloud/.user.ini'

restorecon -Rv '/var/www/html/nextcloud/'

setsebool -P httpd_can_network_connect_db 1

komutlarını sırayla çalıştıralım.

Son olarak bu komutları çalıştıralım.

systemctl start httpd

systemctl enable httpd

Kurulum işlemimiz tamamdır.

Şimdi sunucunuzun http://sunucuipniz/nextcloud adresine girin.
İlk kullanıcı için kullanıcı adı ve parola belirleyin ve oluşturuğunuz veritabanını , kullanıcı adı ve şifresini girerek kurulumu tamamla deyin.

Nextcloud

 
Kurulum işlemimiz bitmiştir. Artık siteniz üzerinden ayarları yapabilirsiniz.