Menu

Linux-Centos Gdisk ile disk partition ve Mbr to Gpt Convert

Linux-Centos işletim sistemli sunucularınızda diks bölümlendirmesi sırasında 2.3TB alanı aşan disklerinizde diski kullanabilmek için partition metodu kullanmaktayız,

bu işlemi partitionlara ayırmadan yapmak için örneğin; /dev/sdb1 diskimizin 5TB alanını sdb1 olarak kullanabilmek için aşağıdaki yönergeleri izleyebilirsiniz,bu işlemi genellikle RAID kullanarak birleştirmiş olduğumuz disklerimizden bir fiziksel alan oluşturduğumuzda bu alanı da logical volume lvm olarak parçalarken kullanmaktayız.Haliyle lvm oluştururken disk yapınızın MBR olduğu için 2.3TB alandan fazlasını ayırmanıza izin vermeyecektir,

İşletim sisteminizi kurmadan önce veya kurduktan sonra Centos DVD-iso ile veya kurtarma diski ile işletim sistemimize giriş yapıyoruz ve aşağıdaki komutları uyguluyoruz,

(Diskimizin adına sda diyelim)

# yum install gdisk //gdisk işletim sistemimizde yüklü mü kontrolünü sağlıyoruz,

# gdisk /dev/sda

Command (? for help): p
Disk /dev/sda: 234441648 sectors, 111.8 GiB
Logical sector size: 512 bytes
Disk identifier (GUID): A4E5208A-CED3-4263-BB25-7147DC426931
Partition table holds up to 128 entries
First usable sector is 34, last usable sector is 234441614
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 2014 sectors (1007.0 KiB)

Number Start (sector)  End (sector) Size    Code Name
  1      2048     206847  500.0 MiB  8300 Linux filesystem
  2     206848     272383  32.0 MiB  EF02 BIOS boot partition
  3     272384     8660991  4.0 GiB   8200 Linux swap
  4     8660992    234441614  107.7 GiB  8300 Linux filesystem

Command (? for help): 

 

 Yukarıda örnek bir disk bölümlendirmesi görmekteyiz, devam ediyoruz.

Command: o ↵
This option deletes all partitions and creates a new protective MBR.
Proceed? (Y/N): y ↵

Diskinizdeki veriler silinecektir, bu sebepten dolu bir diske sahipseniz bu işlemi uygulamayınız, dolu bir diske sahipseniz mecburenn partition metodunu kullanmalısınız.

 (boot):

Command: n ↵
Partition Number: 1 ↵
First sector: 
Last sector: +500M ↵
Hex Code: 

 (GRUB):

Command: n ↵
Partition Number: 2 ↵
First sector: 
Last sector: +32M ↵
Hex Code: EF02 ↵

 (swap):

Command: n ↵
Partition Number: 3 ↵
First sector: 
Last sector: +4G ↵
Hex Code: 8200 ↵

 (root):

Command: n ↵
Partition Number: 4 ↵
First sector: 
Last sector: (for rest of disk)
Hex Code: 

Değişiklikleri diske yazıyoruz,

Command: w ↵
Do you want to proceed? (Y/N): Y ↵

 

Diskiniz hem GPT yapısına dönüşmüş hem de resize(boyutlandırma) yapılmıştır,

Şimdi dilerseniz yükleme cd'nizi takıp boot ediniz ve LVM yapınızı dilediğiniz boyutta oluşturunuz.

 

Faydalı olması dileğiyle...