Menu

Iaas Nedir

Hizmet  amaçlı Altyapı  (IaaS), Sanal Sunucu altyapısını (sunucular, depolama, ağ ve işletim sistemleri) sunmanın bir yoludur. Sunucular, yazılımlar, veri merkezi alanı veya ağ donanımları satın almak yerine, müşteriler bu kaynakları isteğe bağlı olarak tamamen dış kaynaklı bir hizmet olarak satın alırlar.

IaaS, genel veya özel altyapı ya da ikisinin bir birleşimi olarak elde edilebilir. “Genel bulut”, Internet üzerinden self servis temelli olarak kaynakları paylaşan altyapı olarak düşünülür.

Buna karşılık, “özel bulut”, Sanal Bilişim gibi bazı Bulut Bilişim özelliklerini taklit eden altyapıdır, ancak özel bir ağ üzerinde bunu yapar. Ayrıca, bazı barındırma sağlayıcıları, geleneksel ve özel bulut ağlarının yanı sıra geleneksel barındırma birleşimini sunmaya başlıyor.

Özellikleri

  • Tek bir donanım parçası üzerinde birden fazla kullanıcı bulunur
  • Kaynaklar hizmet olarak dağıtılır
  • Dinamik ölçeklendirme yapılmasına izin verir

Örnekler

Amazon Web Services (AWS), Cisco Metapod, Microsoft Azure, Google Compute Engine (GCE), Joyent