Menu

SSH'da Büyük Boyutlu Dosyaları Listeleme

Linux sunucularınızda belirli bir boyut üzeribdeki dosyaları aşağıdaki komut ile aratıp temizleyebilirsiniz.

find /var/log -type f -size +100M -exec ls -lh {} \; | awk '{ print $5 ": " $9 }' |sort -nÖrneğin yukarıdaki komut ile log dosyası içerisinde 100 M'tan büyük dosyaları listeliyebilirsiniz.Dosya yolunu ve büyüklüğünü değiştirerek aradığınız boyuttaki dosyaları listeleyebilirsiniz.

Faydalı Olması Dileği İle

SunucuPARK Hosting Destek