Print Logo

Hangisini söyleyen kişi karşısındakine işe alışıp beceri ve ustalık kazanmalısın demiş olur

Hangisini söyleyen kişi karşısındakine işe alışıp  beceri ve ustalık kazanmalısın demiş olur

SunucuPARK 2004